Bobathova metoda

Bobathova metoda spočívá v dosahování relaxace svalového vypětí pomocí polohových a pohybových reflexů, uvedením celého těla nebo jeho částí do poloh, které jsou zpravidla opačné než nesprávné polohy postiženého (tzv. reflexně-inhibiční polohy=RIP). Změna polohy umožňuje změnu nesprávných pohybových návyků a dítě se učí správným pohybů. Používá se při nácviku všech pohybových dovedností, např. psaní, mluvení, kreslení apod.

Terapeutický pracovník vycházející z Bobath konceptu stanovuje svůj léčebný plán a cíl na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s pomocí, co nedovede a kvality tonu a pohybu.

Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše proto, aby dítě mohl pohyb samo a co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou fyzioterapeutického pracovníka je umožnit dítěti získat novou senzorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed.

Pedagogičtí pracovníci odborně polohují děti dle Bobath konceptu. Individuální cvičení je v kompetenci externí fyzioterapeutky, osobní asistentky a pedagogického pracovníka v této metodě proškoleného.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod