BODY MUSIC

nebo také body percussion je technika hry na tělo, která rozvíjí koncentraci, postřeh, nonverbální i verbální komunikaci, koordinaci, paměť. Využití metody body music ve výuce dětí zlepšuje motorické schopnosti a motivaci dětí k činnostem. Skupinová forma bodu music zpestřuje výuku, příjemně pozitivně naladí všechny zúčastněné, vytváří pohodovou atmosféru ve třídě a radostné spokojené úsměvy nejen u dětí, ale i pedagogů.

Prostřednictvím tleskáním na různé části vlastního těla, dupáním, přešlapováním, luskáním vytváříme společně rytmus bez použití jakéhokoliv nástroje. Vytváříme tak energetickou hudbu, kterou spontánně doplňuje pohyb - tanec. Technika body music se dá využít kdekoliv a kdykoliv, je však zapotřebí vedení skupiny zkušeným a kreativním pedagogem.

PaedDr. Irena Johanka Savková

 

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod