BUCOFACIÁLNÍ A OROFACIÁLNÍ STIMULACE

Orofaciální a bucofaciální stimulace slouží jako terapie u osob s poruchami v obličejové – faciální a ústní – orální oblasti. Jejím cílem je lepší orientace jazyka v ústech, aktivizace polykání, snížení salivace, úprava dýchání, normalizace svalového napětí, podpora preverbálních a verbálních schopností.

U veškerých metod uplatňovaných na našich žácích musíme vždy dodržovat určité zásady:

 • vždy přistupovat k žákovi pozitivně
 • vytvořit pocit bezpečí prostřednictvím vhodné polohy a atmosféry okolního prostředí
 • snažit se navázat osobní kontakt
 • vyvarovat se všech aktivit, které mohou žákovi způsobit bolest.

V rámci každodenní výuky jsou na naší škole uplatňovány tyto metody:

Senzorická stimulační cvičení v oblasti obličeje – stimulují svalovou činnost a snižují atrofování svalstva u osob, u kterých chybí jakákoliv odezva z jejich strany. Důležitou roli sehrává nácvik správného dýchání. Využívanými pomůckami jsou štětec, žínka, led, prsty a dlaně rukou.

Stimulace v dutině ústní – stimulací lze snížit nadměrný dávivý reflex, u osob s hypersenzitivitou v dutině ústní lze snížit nepříjemné pocity při příjmu potravy, u hyposenzitivní osoby lze zvýšit citlivost v dutině ústní. Taktéž lze zvýšit činnost svalů a tím zlepšit příjem potravy. U této metody využíváme jako pomůcky zubní kartáčky, špejle s vatou a gázou.

Procvičování tváří – procvičování částí obličeje a úst je velmi důležité k posilování a stimulaci svalstva tváře, k protahování hypertonické či ochablé svaloviny tváří, ke zlepšování zaokrouhlování rtů, k vytvoření retoretného uzávěru, k protahování a posilování vnitřních stěn tváří. Cvičení provádíme dlaněmi a prsty.

Bazální stimulace – orální stimulace dle konceptu Bazální stimulace výrazně přispívá ke kvalitnímu zprostředkování vjemů z oblasti úst jedince, stimuluje jeho vnímání. Skládá se ze tří částí:

 • somatická stimulace obličejové části hlavy
 • orální stimulace
 • bodová stimulace

Orofaciální regulační terapie – základním pravidlem je, že nejdříve se pracuje s celým tělem, pak až v oblasti obličeje, přičemž vždy musíme dodržovat správnou polohu těla jedince s postižením.

Na základě navození správné polohy dochází ke správnému dýchání, polykání, příjmu potravy a nácvikem správného dýchání se rozvíjí předřečové centrum a tím i řeč. Všechny tyto složky jsou vzájemně úzce propojeny.

Navozením správné polohy těla si uvědomujeme vztah polohy hlavy vůči čelisti a tělu, dochází k vnímání středové osy těla, vytváření vztahů k sobě samému a okolí, orientování se v prostoru, rozvíjení představivosti a další. Poloha těla se navozuje pomocí distálních impulzů, které probíhají formou vlnění a vibrací z výchozí polohy jedince. Poloha je vdy přizpůsobena invividuálním potřebám jedince vzhledem k jejich postižení.

Využívanými technikami konceptu ORT v naší škole jsou:

 • senzitivní stimulace v oblasti obličeje
 • cvičení pro aktivaci horního rtu
 • distální impulzy
 • vestibulární stimulace, navozování symetrie tělového schématu

Veškeré výše zmiňované stimulace jsou speciálními pedagogy vhodně obměňovány a využívány u žáků 2x denně, vždy před jídlem, popřípadě v rámci vyučování v příslušných vyučovacích předmětech.

Mgr. Ivana Mišúnová

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod