OROFACIÁLNÍ A BUCOFACIÁLNÍ STIMULACE A JEJÍ APLIKACE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

V naší škole je stimulace v bucofaciální a orofaciální oblasti součástí každodenní péče o žáky s těžkým kombinovaným postižením (mentální retardace, smyslové vady, autismus, autistické rysy, různé formy dětské mozkové obrny).

Rozvoj komunikace je vzhledem k jejich zdravotnímu omezení značně snížen a stimulační techniky v oblasti mluvidel jsou jednou z možností, jak jim umožnit vnímání sebe sama, a tím i rozvoj celé jejich osobnosti. Vhodným a správným užitím těchto metod lze dosáhnout zlepšení dýchání a tím samozřejmě ovlivnit i jeho kvalitu. Stimulací je možno prodloužit i dobu koncentrace pozornosti, zlepšit udržování očního kontaktu a rozvoj verbální i nonverbální komunikace. Pozitivně působí i na postupné snižování hypersalivace a v neposlední řadě napomáhá při osvojování napodobování a střídání.

Právě z výše uvedených důvodů jsem se začala intenzivněji věnovat klientům s výrazným zhoršením příjmu potravy a tekutin z důvodu nefunkčností retního uzávěru, což vede nejenom k nadměrné salivaci /slinění/, ale i neschopnosti udržet jakýkoliv obsah dutiny ústní a proto jsem orofaciální stimulaci prováděla zejména bezprostředně před každým jídlem, ale i v průběhu vyučování při relaxaci. K narušení pravidelného stimulování docházelo pouze v případě jejich absence.

Z mnoha používaných fyzioterapeutických metodik rozvoje hybnosti a rozvoje motoriky orofaciální oblasti využívám orofaciální regulační terapii dle Castillo – Moralese a dle konceptu bazální stimulace.

Terapie dle Castillo – Moralese je přímo specializovanou reflexní metodikou pro orofaciální oblast, která se zaměřuje na činnost obličejových svalů, polykání a řečový projev. Využívá tah, tlak, vibraci a dráždění tzv. motorických bodů v oblasti obličeje, které působí na aktivaci příslušných svalů, s nimiž se dále pracuje formou aktivních cvičení. 

Stimulační metody v orofaciální a bucofaciální oblasti:

Senzorická stimulační cvičení v oblasti obličeje:

 • při tomto cvičení jsem použila žínku, štětec a led, klienti byli vždy předem seznámeni s technikou a to jak verbálně, tak i taktilně / na hřbetu ruky /, neméně důležité bylo s klientem během stimulace udržovat oční kontakt a slovní komentář, který jsem někdy nahrazovala zpěvem oblíbené písně nebo recitací říkadel

Procvičování tváří:

 • protahování tváří kolébáním dlaněmi
 • prodloužené protahování tváří a rtů
 • podpůrná dlaňová masáž tváří

Bazální stimulace:

Mezi jednotlivými tahy této metody je důležité neustále udržovat iniciální dotek a dodržovat přesný postup.

 • srdíčko
 • tahy od uší k bradě
 • sluníčko
 • kroužky kolem úst
 • protahování horního a spodního rtu
 • orální stimulace – prováděná pomocí molitanových tyčinek a cucacích váčků
 • bodová stimulace – má různé varianty např. plynulé nebo jemně vyklepávané

Závěrem jsem navodila tzv. sjednocení (srdíčko a protitlak temeno – brada)

Orofaciální regulační terapie:

 • senzitivní inervace obličeje – na stimulaci jsem použila předměty zaoblené i s hranami (lžička, opačný konec štětce)
 • cvičení pro aktivaci horního rtu – s využitím kapky vody
 • vibrace končetin (tzv. distální impulzy) – masáž a vibrace konečků prstů, vibrace lokte

Kromě těchto metod jsem použila i metody doplňkové:

Masáž orofaciální oblasti s použitím aromaoleje :

 • k aktivizaci čichu (eukalyptus, máta)
 • k relaxaci (meduňka, levandule)

Míčkování:

Je vhodná k uvolnění svalstva a k jeho prokrvení, vede ke zlepšení dýchání (přechází z povrchního na hlubší, převážně břišní)

 • koulení
 • vytírání

Pravidelná aplikace výše zmíněných metod se u některých žáků projevila částečným zlepšením dýchání, příjmu potravy, očního kontaktu, zvýšené pohyblivosti úst a jazyka, uvolnění spasmu a navození symetrie těla. 

Podstatným zjištěním při práci s dětmi bylo, že při jednotlivých terapeutických činnostech je nutné respektovat individuální zvláštnosti každého jedince a jeho potřeby.

Závěrem mohu tedy říci, že pravidelné používání orofaciální a bucofaciální stimulace vede k jistému částečnému zlepšení stavu našich žáků, ale je více než zřejmé, že výraznějších úspěchů lze dosáhnout pouze jejich dlouhodobou aplikací.

Martina Janečková, asistentka pedagoga

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod