Canisterapie

Canisterapie je označení způsobu terapie, při které se využívá blahodárného vlivu psa na člověka. Klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních. Působení na fyzické zdraví je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení situací, kde jiná metoda selhává, a to např. při navozování kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi.

Fenka anglického bulteriéra Sany, která k nám dochází pravidelně na canisterapii je výjimečně přítulná, psychicky i fyzicky odolná. Sany vyvolává u dětí kladné emoce, zlepšuje psychickou pohodu, komunikační dovednosti, pohybové schopnosti. Sany děti stimuluje ke spontánnímu pohybu, pozitivně ovlivňuje jemnou a hrubou motoriku, hmatové vnímání. U žáků s kombinovaným postižením upřednostňujeme formu individuální terapie, která je založena na přímém fyzickém kontaktu žáka a psa, umožňuje polohování.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Fotografie zachycující průběh lekcí canisterapie

Andrea Valla - Vliv canisterapie na děti s kombinovaným postižením v Základní škole speciální

Hodiny canisterapie ve 3. třídě Vítkovické školy

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod