VLIV CANISTERAPIE NA DĚTI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

„CANISTERAPIE“ není v současné době definována v naší legislativě, nejedná se tedy dle právního řádu o žádný typ léčby, ale můžeme říct, že využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka - myšleno jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Rozeznáváme dvě základní metody, které nelze zcela oddělit a při „canisterapii“ se prolínají:

 • AAA (Animal Assistent Activities)- aktivity za účasti zvířat, která působí již svou přítomností, nejsou určeny cíle, výsledky vyjádřeny pouze v  pocitech klientů
 • AAT (Animal Assistent Therapy)- terapie pomocí zvířat s konkrétním záměrem, cílem i metodikou provádění „Canisterapie“ napomáhá k celkovému rozvoji. Cílenými činnostmi se psem, za dostatečné motivace, lze dosáhnout rozvoje jednotlivých složek osobnosti.

Polohování:

 • důležitý těsný kontakt bez přebytečného oblečení
 • psa pokládáme zády k dítěti nebo pod hlavu či kolena, malé děti můžeme položit na psa
 • teplo, pach, příjemný a měkký povrch psa, rytmické pohyby hrudníku psa při dýchání a tlukot srdce působí relaxačně, dochází k ovlivnění svalového tonu a uvolnění spasmů, stimulaci vestibulárního systému, klesá tlak i puls
 • díky následnému uvolnění je vhodné zařadit rehabilitační cvičení s fyzioterapeutem.

Oblast motorická:

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • úchop granulí, piškotu, kartáče, různých předmětů pro psa, postrojování psa
 • hmatové vjemy
 • koordinace oko – ruka
 • spolupráce obou rukou
 • protahování při hlazení, česání
 • podlézání, přelézání psa, pohyb za psem
 • posilování svalů, obratnost, udržování stability
 • kreslení či modelování psa
 • nácvik sebeobsluhy, např. využití kapsáře na zádech psa s našitými kapsami, každá má jiný způsob zavírání; jinou barvu, strukturu látky, do těchto kapes ukládáme různé předměty či nádoby s pamlsky pro psa - více druhů s rozdílnými uzávěry

Oblast komunikace:

 • rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby
 • podpora alternativních forem komunikace
 • vyjádření, co chce dítě se psem dělat
 • popis psa, jeho činnosti
 • povídání o psovi, pro psa či se psem
 • písničky a básničky o psech

Oblast kognitivní:

 • rozvíjení logického myšlení, pozornosti, paměti
 • poznávání těla psa a porovnání s vlastním, lze položit pamlsky pro psa na tělo dítěte, které pak jmenuje části těla, odkud si je pes vzal
 • počítání tlap, prstů na tlapkách, granulí či pamlsků pro psa
 • vnímání velikosti psa, barvy, délky a druhu srsti
 • využití bazální stimulace
 • pes je zdrojem natolik silných podnětů, aby probudil v dětech zájem a udržel jejich pozornost déle než jiné objekty, rozvíjí fantazii a představivost, motivuje k učení

Oblast emočně sociální:

 • obohacuje a zpestřuje každodenní život
 • uspokojuje potřebu tělesného kontaktu
 • posílení žádoucího nebo utlumení nežádoucího chování
 • nácvik spolupráce a sociálních vztahů ve skupině
 • odbourávání strachu z neznámých a nových věcí, situací
 • u autistů může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím
 • podpora sebevědomí při poslušnosti a ovládání psa
 • působí jako kamarád, důvěrník, dává lásku bez výhrad
 • odvádí pozornost od vlastních potíží
 • navozuje vyšší spontánnost; větší veselost.

Všechny oblasti se vzájemně prolínají a jednotlivá cvičení působí zároveň v několika oblastech.

Vliv canisterapie na rozvoj dětí s kombinovaným postižením je nesporný, pokud je terapie vedena cíleně s ohledem na individuální potřeby dítěte.

Andrea Valla, canisterapeutka, 2007

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod