DRAMATERAPIE

Dramaterapie využívá různé formy hraní divadla (příběhů, rolí), k pozitivní stimulaci emocionálně a sociálně narušených dětí a dospělých, ke korekci jejich chování, prožívání a postojů.

Dramaterapie zastupuje aspekt výchovný, diagnostický, terapeuticko-reedukační a korekčně-rozvíjející. Zvlášť u postižených dětí podporuje samostatnost, duševní a pohybovou aktivitu, vnímání, myšlení, rozvoj řeči, představivost, tvořivost. Působí na všechny oblasti a stránky osobnosti dítěte, poskytuje jim vhodné prostředí a podmínky k jejich rozvoji. Díky dramaterapii dítě získává zážitky a zkušenosti z různých oblastí života, pocit úspěšnosti, seberealizace, emocionální uvolnění.

Děti a žáci školy nezávisle na stupni postižení prezentují školu svým vystoupením na soutěžích a přehlídkách nejen v rámci regionu, ale také na přehlídkách s mezinárodní účastí.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod