DRUM CIRCLE - společné bubnování

Tato aktivita je v zahraničí využívána převážně v sociálních službách a speciálním školství. Uvolňuje stres a napětí v celém těle, synchronizuje pravou a levou část těla, což přispívá k blahodárnému pocitu. Zapojuje pravou a levou hemisféru mozku, současně-energetizuje mozkovou kapacity, vyplavuje endorfin-hormon štěstí, zvyšuje aktivitu NK buněk, které přispívají k tělesné i psychické pohodě.

Proč Drum circle ve škole?

  • je vhodná pro všechny děti (jedince) nezávisle na věku stupni a typu postižení
  • pozitivně ovlivňuje jejich psychiku
  • má prokazatelně kladný vliv na jemnou a hrubou motoriku
  • redukuje stres
  • upevňuje sociální vazby mezi dětmi
  • zvyšuje schopnost koncentrace
  • prevence proti šikaně a agresi
  • umožní odreagování a emocionální vybití
  • rozvíjí kreativitu a pozitivní přístup k učení.

Metoda k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená již od 70. let. Navazuje na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Tato technika, která je příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a také jako forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například posílení imunitního systému.

Kromě barevných bubnů Original Rhythm Team dun dun používáme také ozvučené naladěné trubky tzv. boomwhackers, což jsou barevné plastové trubky a každá barva představuje jeden základní tón stupnice a perkusní nástroje.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod