ERGOTERAPIE VE VÝUCE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA A MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvek popisuje mé počátky zavádění prvků ergoterapie po absolvování kurzu v roce 2012.

Pracuji v autistické třídě a při práci s dětmi používáme: pískovnici, světelný panel, dřevěné puzzle, různé vkládačky, krabice s fazolemi, košík s přírodninami, zvukové hračky, kostky ale také terapeutické pastelky, prstové barvy, ergonomické lžíce, balanční desky, rehabilitační míče, válce a další.

Při práci s jemnou motorikou jsme do výuky začaly každý den zařazovat dva bloky po třech úkolech, kdy žáci, dle možností manipulovali a nacvičovali úchopy různě velkých předmětů u těchto činností: přendávání různých předmětů z krabice do krabice, vkládání tvarů do otvoru, vhazování kamínků, kuliček, fazolí do PET lahví, provlékání kuliček labyrintem, skládání kostek na sebe, hledání různých předmětů v krabici s fazolemi a mnoho dalších.                                                                                                      

Jednou až dvakrát týdně jsme začali pracovat s pískovnicí a světelným panelem: hledali různé předměty schované v písku, čmárali prstem do písku, nacvičovali malování v písku štětcem, nebo dřívkem.

V rámci výtvarné výchovy jsme se pravidelně zaměřovali na nácvik úchopu psacího náčiní a nácvik spontánní kresby. Trhli jsme papíry na kousky, pracovali s modelovací hmotou, hlínou z níž váleli placku, vykrajovali tvary, vytlačovali a trhali na kousky.

Při práci s hrubou motorikou žáci v rámci rehabilitační tělesné výchovy začali cvičit rovnováhu na balančních deskách, cvičí na rehabilitačních míčích, nebo válcích. Učí se zvedat předměty různé velikosti a tvaru ze země, přenášejí, ukládají nebo vhazují na určené místo. Začali také nacvičovat chůzi do a ze schodů, ale také chůzi v nerovném terénu, to především venku.

V rámci sebeobsluhy oba chlapci z naší třídy začali trénovat svlékání a oblékání oděvů, zouvání a obouvání obuvi a každý den začali nacvičovat správný úchop lžíce a samostatné použití lžíce u jídla. Taktéž jsme započali nacvičovat samostatné umývání rukou.

U dívek naší třídy jsme se snažili, aby alespoň tolerovali péči o vlastní osobu a snažili se v rámci možností napomáhat při oblékání.

U chlapců jsme se setkali s vesměs pozitivním posunem. Jeden z nich začal zhruba po roce a půl práce sám jíst lžící, což do té doby nedělal a odmítal. U obou chlapců se zlepšila jemná i hrubá motorika, práci přijímali velice pozitivně a práce je všeobecně bavila až do doby, kdy nastoupila puberta.

Dívky spíše práci tolerovaly, velkou roli hrál a hraje jejich zdravotní stav.

Bc. Gabriela Šrámková, DiS., asistentka pedagoga, 2013

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod