PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Jan Ámos Komenský

Prvky ergoterapie se na naší škole prolínají celým vyučovacím procesem. Pracovní vyučování je předmět, kde se žáci zaměřují nejen na nácvik soběstačnosti a samostatnosti v některých běžných denních aktivitách, ale je to i předmět, kde se děti seznamují s různým materiálem, nářadím i nástroji. Cílem je podpořit pocit pohody a úspěchu, pomáhat ve zlepšení zručnosti, zdokonalování a procvičování svých motorických dovedností, podpora aktivity a tvořivosti, také vzájemné spolupráce a komunikace.  Tzn. účastnit se zaměstnávání, které jsou pro život žáka smysluplné a nepostradatelné.

Pro zdárné zvládnutí stanoveného úkolu je nezbytná kvalitní a dobře promyšlená příprava na konkrétní práci. Je nezbytné zvolit vhodnou pracovní aktivitu pro konkrétního žáka, která podpoří jeho cestu k cíli, tzn. ke splnění úkolu. Zajistit vhodnou polohovací pracovní plochu, kompenzační protiskluzovou podložku, zvolit pro dítě vhodné speciální a kompenzační pomůcky.

1  2

Používáme dostupné materiály a to například různé druhy papíru-strukturované, tapety, kartony, sádru, modelovací hmoty, textilní tkaniny, jutu, vlnu, dětmi oblíbené knoflíky a přírodniny-šišky, oblázky, proutí, pírka apod. Z pracovních postupů nejčastěji používáme stříhání speciálními nůžkami, mačkání, trhání, lepení, natírání a malování speciálními štětci a houbičkami a samozřejmě přímo prsty s pomocí kvalitních prstových barev.

3  4

Někteří pracují samostatně, stačí pouze slovní pokyny, u některých žáků je nutná dopomoc a asistence při všech činnostech. Oblíbené jsou také skupinové práce, kdy žáci vytvářejí společně určitý výrobek.

5  6

Pracovní činnosti považuji za velmi důležitou součást výuky ve speciální škole, kdy si děti zlepšují své schopnosti a zručnost, vnímání slovních pokynů a udržení pozornosti, zdokonalují si své motorické schopností a hlavně zažívají radost z dokončené práce.

Mária Kárníková, asistentka pedagoga, 2017

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod