HANDLE® přístup

je holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení.

Handle přístup je přínosný při diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, např. diagnózy typu PAS, poruchy učení, poruchy pozornosti, ADHD, poruchy vývoje řeči, paměti, chování, různé formy dětské mozkové obrny DMO, schizofrenie, deprese, tzn. že je vhodný pro všechny jedince nezávisle na věku a míře obtíží. Handle je vhodný také pro osoby, kteří chtějí eliminovat stres, poruchy spánku, podpořit proces učení, paměť, koordinaci.

Handle vychází z vědeckých disciplín, pohlíží na jednice jako na celek od jeho početí do současného času. Zajímá se vnějším a vnitřním prostředí jedince a jeho vlivem na neurovývojový systém.

Handle považuje diagnózu jako způsob, cestu k poznání a popsání symptomatologických projevů chování, příčin. Chování jedince v dané situaci považuje za určitý způsob komunikace a vzhledem tomu, že nervový systém je chopen se neustále adaptovat a formovat díky plasticitě mozku, formou vhodně zvolené stimulace posiluje a zlepšuje funkce nervového systému a tím i proces učení.

Handle přístupem se pracuje individuálně, pravidelně, dlouhodobě cca 30 minut denně, dle programu rytmických a organizovaných pohybových aktivit, který se vytváří pro každého jedince individuálně. Jedná se o jednoduchá, ale neurologicky komplexní cvičení.

 

PaedDr. Irena Johanka Savková

Představení přístupu Handle na poradě ředitelů Diakonie ČCE

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod