HIPOTERAPIE

Hipoterapie patří k velmi významné prožitkové terapii. Tato speciální forma léčebné rehabilitace ideálně spojuje fyzické a psychické prvky. Kůň slouží jako terapeutický prostředek. Díky trojrozměrnému pohybu těla koně dochází ke střídání napětí a uvolňování těla dítěte, které je nuceno se neustále přizpůsobovat pohybové sinusoidě koňského hřbetu, a to i při jeho naprosté pasivitě.

Hipoterapie je jedinou metodou, která umožní postiženému dítěti „projít se“ ve vzpřímené chůzi odpovídající poloze zdravých částí těla. Účinky hipoterapie jsou ve snížení svalové spasticity u hypertoniků, zlepšení koordinace pohybů, zlepšení stability, subjektivní pocity v oblasti zlepšení motorických dovedností, větší psychické pohody.

Léčebně terapeutické ježdění rozhodně stojí za pozornost jak z hlediska fyzioterapeutického, tak i z hlediska psychoterapeutického. Umožňuje dosáhnout celé řady cílů. Příkladem může být vybudování motivace dítěte, odstranění jejich úzkosti, získávání návyků, správného sebehodnocení, budování koncentrace, odstraňování agresivity. Práce s handicapovanými vyžaduje vyšší nasazení, které je ale kompenzováno přirozeným rozvojem spolupráce, vznikajícími citovými vazbami a radostí dětí.

Hipoterapeutické lekce žáků naší školy se uskutečňují v Equicentru v Ostravě-Hrabové. V průběhu jednoho týdne se zúčastní hipoterapie celkem 12 dětí bez ohledu na postižení. Pro absolvování hipoterapeutických lekcí u daného dítěte je nezbytné vyjádření odborného lékaře. U dětí s těžkou formou postižení se realizuje hipoterapeutická lekce formou asistovaného sedu, který zajišťují proškolení pedagogičtí pracovníci školy.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Hippoterapie, O-Poruba

Fotografie zachycující průběh lekcí hipoterapie

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod