HIPPOTERAPIE, O-PORUBA

„Člověk a kůň se navzájem prolnou, že se nedá říci, kdo koho ovlivňuje." J.W.Goethe

Poprvé jsem se s touto terapií setkala v roce 1996 a velmi jsem si ji oblíbila.

Komu by se taky nelíbilo být v blízkosti koní. Kůň má velké kouzlo, mnohé přitahuje a zároveň budí respekt. Nemá předsudky a je mu jedno, kdo k němu jde, měří všem stejně a je velmi empatický.

Hippoterapie je stále populárnější metodou, kterou lze nejen ovlivnit správný pohybový vývoj dítěte, ale i léčit koordinační a nervosvalové poruchy. Jedná se o terapii prostřednictvím koně. A protože kůň je nepřeberným zdrojem impulsů i inspirace, má tento typ léčby několik oborů.

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutí tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Na tuto terapii je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se zdravotním znevýhodněním do společnosti a rehabilituje ho v oblastech motoriky, psychiky i sociálních dovedností.

Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta, který určuje správnou polohu a cviky pro daného klienta. Rovněž stanovuje terapeutický plán a rehabilitační cíle, čímž umožňuje klientovi dosáhnout maximálního terapeutického efektu.

Protože koňský hřbet je krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (asistovaný sed).

Pozice na koni

Sed : Pro účely hipoterapie se používá balanční sed. „Balančnost“ sedu spočívá v tom, že s každým pohybem koně dochází k porušování rovnováhy a jejímu opětovnému nalézání.

Asistovaný sed : Fyzioterapeut sedí za klientem a udržuje tak optimální sed pro pohybovou stimulaci. Také má možnost přímo sledovat stav, případně únavu pacienta.

Tříměsíční vzor : Tato pozice se využívá především u menších dětí. Pacient leží na břiše proti směru jízdy a opírá se o předloktí na zádi koně. Dolní končetiny jsou volně svěšené podél plecí. Aktivuje vzpřimovací mechanizmy a může být použita i pro ovlivnění peristaltiky střeva.

 Pytel (indián) : obrácený sed, leh na břiše ve směru jízdy.

HIPO 1 HIPO 2

Hlavní účinky hipoterapie : nácvik chůze, nácvik rytmu, trupová rovnováha a vzpřímený sed, regulace svalového tonu, rovnoměrné zapojení všech částí do celkového motorického vzoru, rytmizace dýchání, zlepšení postavení a stabilizace páteře, narušení patologických stereotypů.

Závěrem mohu tedy podotknout, že Hipoterapie je pro naše klienty skvělým přínosem. Děti si budují vztah ke zvířatům, odbourávají strach. Pro dítě je kůň silnou motivační vzpruhou, dodává sebevědomí a obohacuje jej o nové prožitky. To vše se děje za velkého nadšení a pocitu radosti. Celkový efekt této metody není jen v oblasti fyzické, ale rovněž sociální a duševní.

HIPO 3

 

Martina Janečková, asistentka pedagoga, 2020

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod