MÍČKOVÁNÍ

Míčková facilitace stimuluje body a dráhy, které mají bezprostřední vliv na prohloubení dýchání, uvolnění stažených a aktivování ochablých svalových skupin. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů a k jiným změnám, které napomáhají k výraznému zlepšení stavu.

Míčkování aplikujeme pomocí speciálně broušených molitanových míčků různých velikostí. Svou jemností a navozením atmosféry hry je tato metoda pro děti ideální.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Využití metody míčkování ve výuce

Míčkování v naší třídě prospívá v prohloubení vztahu mezi žákem a učitelem

"Pedagogové naší školy se v roce 2014 účastnili kurzu Míčková facilitace, vedeného paní Zdenou Jebavou."

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod