MÍČKOVÁ FACILITACE NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI V O-PORUBĚ

Pedagogové naší školy se v roce 2014 účastnili kurzu Míčková facilitace, vedeného paní Zdenou Jebavou. Tento kurz byl pro nás velkým přínosem, protože míčkování patří mezi facilitační techniky, které můžeme v naší speciální škole, která vzdělává děti a žáky s kombinovaným postižením, využívat u většiny našich žáků, a to denně.

Míčková facilitace je masáž pomocí molitanových míčků, která se aplikuje na přesně vymezených drahách hrudníku, zad a obličeje, čímž dochází k prokrvení a povzbuzení tkání, uvolnění zádového a hrudního svalstva, nápravě vadného držení těla. Dále je možné míčky využívat k tlaku na akupresurní body, čímž dochází k aktivaci orgánů, které se podílejí na dýchání.

Mnoho dětí v naší škole trpí astmatem, mají problémy s dýcháním, prodýcháváním do břišní dutiny. U těchto dětí je minimálně třikrát týdně aplikována míčková facilitace - tlakem na akupresurní body, a okamžitě je viditelná změna v jejich dýchání, dochází k pravidelnému dýchání a prodýchávání až do břišní dutiny a tím i k celkovému zklidnění organismu a uvolnění těla. 

Rodiče našich žáků měli možnost seznámit se s touto technikou prostřednictvím seminářů nabízených naší školou. Tuto možnost rodiče uvítali, a v současné době je tedy míčková facilitace prováděna na našich žácích i v domácím prostředí.

Mgr. Sobková Ivana, třídní učitelka, 2017

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod