MÍČKOVÁNÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ PROSPÍVÁ V PROHLOUBENÍ VZTAHU MEZI ŽÁKEM A UČITELEM

S metodou „ Míčková facilitace“ terapeutky Zdeny Jebavé, přizpůsobenou pro potřeby žáků

s těžkým a kombinovaným postižením (dle autorek Mgr.Jany Fajmonové a Miroslavy Chovancové), s žáky v naší třídě rádi pracujeme. Komunikační dovednosti žáků ve třídě jsou velmi omezené, děti jsou odkázány na pomoc druhé osoby a nezvládají sebeobslužné činnosti. Verbálně nekomunikují-až na výjimku a samostatný pohyb je omezený. Chlapec dokáže komunikovat verbálně a své pocity vyjádřit.

Metoda má uplatnění v prevenci a léčbě onemocnění dýchacích cest, dochází k protažení a uvolnění příslušných svalových skupin a k reflexnímu působení na vnitřní orgány. Při správně prováděné metodě dochází k zlepšení celkového držení těla. Blahodárně působí také na psychiku, je vnímána jako zklidňující a uvolňující.

Vlastní provádění metody má doporučený postup: dítě je přebalené, místnost vyvětraná, připravené pohodlné podložky a polštáře. Pro zklidnění atmosféry je zapálená aromalampa, svíčka, hraje relaxační hudba. Míčkování lze provádět individuálně či skupinově, kdy každé dítě má svého terapeuta. Míčkování doplňujeme říkankami - tím dítěti obohacujeme pasívní slovní zásobu a vedeme k uvědomování si částí svého těla. Poloha dítěte při terapii je daná a musí zároveň vyhovovat i nám. Míčkování u dětí s těžkým postižením má určité zvláštnosti-zde musíme zohlednit svalový tonus ( na děti se zvýšeným tonem působíme menším tlakem a na děti hypotonické větším) a měníme častěji polohu. Také měníme intenzitu dotyků-mírnější na obličej, oči, hrudník a břicho a silnější u dlaní, chodidel a zad. Míčkem buď koulíme, nebo stíráme a negativní energii z míčku rituálně oklepáváme. Vždy i při částečné masáži je důležité  pamatovat na symetričnost-tedy  ukončit míčkování u obou končetin. Dítě po ukončení míčkování volně odpočívá nebo je zabaleno v dece a tím umocníme doznívání terapie. Terapii ukončíme protáhnutím dítěte nebo imobilní dítě aktivizujeme kontaktní hrou.

Míčkování v naší třídě prospívá v prohloubení vztahu mezi žákem a učitelem, děti si uvědomují své tělesné schéma, metoda pomůže dosáhnout u dětí zmírnění psychického napětí, dosáhnout uvolnění a harmonizace dechu a má to být příjemná relaxační záležitost.

míčkování

Ševčíková Zuzana, asistentka pedagoga, 2014

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod