VYUŽITÍ METODY MÍČKOVÁNÍ VE VÝUCE

S metodou Míčkování terapeutky Zdeny Jebavé, která je nyní šířena paní Miroslavou Kuprovou Stodůlkovou, DiS., pracují pedagogičtí pracovníci obou našich pracovišť. Veškeré míčkování je přizpůsobeno našim žákům, tedy žákům s těžkým kombinovaným postižením.

Tato metoda může být používána jako prevence, ale také k léčbě onemocnění dýchacích cest, kdy dochází k protažení a uvolnění příslušných svalů, ale také k působení na vnitřní orgány. Pokud je metoda prováděna správně, může rovněž dojít ke zlepšení celkového držení těla. Metoda působí velice dobře také na psychiku a dětmi je všeobecně velmi dobře přijímána.

Při míčkování má každé dítě svého terapeuta a činnost je vždy doprovázena klidným hlasovým doprovodem popisujícím činnost, nebo dětskými říkankami. U dětí s těžkým postižením je zohledněn svalový tonus, tzn., že při zvýšeném svalovém napětí působíme menším tlakem a u dětí se sníženým svalovým napětím působíme větším tlakem. Intenzita doteků je jiná u míčkování obličeje a jiná u dlaní, chodidel či zad. Je rovněž chápána individualita dětí a zohledňujeme, že některé míčkování celého těla odmítají. Zde zkoušíme jiné terapeutické metody.

Mgr. Gabriela Šrámková, DiS., asistentka pedagoga, 2017

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod