MONTESSORI PEDAGOGIKA

je alternativní výchovně vzdělávací program postupující dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori na počátku 20. století. 

Montessori pedagogika se zaměřuje na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. Montessori pedagogika klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost. Tvořivost neboli kreativita hraje v tomto pedagogickém konceptu velmi důležitou roli. „Hlavní myšlenky o chování a růstu dětí vycházejí z poznání spontánní tvořivosti dětí a jejich celkového vývoje.“ Mezi žáky se nedělají rozdíly, školy jsou určeny pro všechny bez ohledu na zdravotní, inteligenční nebo sociální stav dítěte.

Montessori svou výuku založila na tvrzení, že „Lidská osobnost, ne výchovná metoda musí být brána v úvahu“. Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost.

Výuku řídíme dle principů Montessori:

 • Vytváříme vhodné prostředí pro učení žáka
 • Podporujeme činnosti dítěte
 • Nenapomínáme, netrestáme
 • Přistupujeme k dítěti s respektem, je náš rovnocenný partner
 • Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte
 • Pomůcky a materiály používáme s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte
 • Přiměřeně užíváme uznání, snahu o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
 • Posilujeme zdravé sebevědomí a sebedůvěru dítěte, podporujeme jeho bezpečí
 • Poskytujeme dítěti svobodu pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit-dělená odpovědnost
 • Dítě vedeme k aktivnímu přispívání ke konstrukci svého vzdělání
 • Dítě má možnost volby pomůcek, materiálů i pracovního místa
 • Chyby chápeme jako nutnost hlubšího procvičení zadaného úkonu
 • „Připravené prostředí“ respektuje vývoj žáků a jejich schopnosti, jeho aktivitám
 • Montessori pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program postupující dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori na počátku 20. století.

  PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod