CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE DLE L.H. VE 4. A

Celostní muzikoterapii realizujeme u žáků s těžkým kombinovaným postižením pravidelně již několikátým rokem. Postupně jsem si pro žáky své třídy sestavila muzikoterapeutickou lekci, kterou zařazuji minimálně jednou v týdnu. Jedná se převážně o pasivní formu, vzhledem těžkému tělesnému i mentálnímu postižení zúčastněných žáků. Muzikoterapii jsem propojila s využitím zázemí Snoezelen prostředí. Tlumené podněty Snoezelen prostředí neruší klidnou a harmonickou atmosféru nabízené terapie.

Doba trvání muzikoterapeutické lekce je přibližně 45 minut a vzhledem k prostoru multisenzorické místnosti preferuji maximální účast 4 až 5 žáků. Průvodci jsou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci proškolení v muzikoterapii.

V rámci muzikoterapie využíváme pouze nástroje přirozeného ladění.

Lekci jsem si rozdělila na dvě části, z nichž první část je spíše mírně dynamická, ve které provádíme primárně rytmizaci na bubny djembe , hru na ocean drum či dešťovou hůl a žáci jsou při ní  posazení v mechanickém vozíku, popřípadě sedí na polohovacích vacích, což umožňuje alespoň částečné zapojení žáků (pohlazení či bouchání  na nabízené nástroje).

Následně jsou žáci polohovaní na předem připravené polohovací pomůcky a následuje klidnější část lekce. Kromě sluchového aparátu se snažíme zapojit i další smysly – světelné podněty Snoezelen prostředí provázejí žáky po celou dobu muzikoterapie a podněcují zrakové soustředění.   Žáci jsou stimulovaní   také vibracemi prostřednictvím sun drumu  a haptická stimulace je zastoupena v podobě doteků pedagoga či dotekem na hudební nástroj.

Cílem muzikoterapie, u žáků s tak těžkým kombinovaným postižením, je především zklidnění, navození libých pocitů, pozitivní prožitek z nabízených podnětů.

Z projevů dětí – úsměv, zrakové soustředění, snaha o částečné zapojení a následné zklidnění či spánek, je zřejmé, že nabízená muzikoterapie je pro ně přínosem.

Mgr. Kateřina Šípová, třídní učitelka

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod