CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE

Na pracovištích školy pracujeme dle Celostní Muzikoterapie Lubomíra Holzera (CMLH). Tento terapeutický přístup je unikátní tím, že hudbu, která působí na celkovou osobnost jedince, vytváříme „na místě“ pomocí hry na nástroje netemperované, v přirozeném ladění, vyrobené lidskou rukou a z přírodních materiálů, etnické, což nám umožňuje muzikoterapeutický proces přizpůsobit potřebám dětí, jejich momentálnímu zdravotnímu stavu. Každá muzikoterapeutická lekce je tudíž neopakovatelná, originální.

Využíváme jak prvky muzikoterapie, které prolínají a účelově doplňují obsah vyučovacích předmětů, tak i aktivní formy muzikoterapie-děti hrají s námi na nástroje, pasivní neboli receptivní formy muzikoterapie-děti jsou napolohovány do vhodné polohy a nechávají na sebe působit zvuky, které k nim přicházejí, skupinové i individuální formy.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod