solná jeskyně

Solné jeskyně jsou jednou z originálních metod ve využití léčivé síly soli z Mrtvého moře s výrazně preventivními, léčebnými, regeneračními a relaxačními účinky. Stěny i podlaha  Solné jeskyně jsou vybudovány ze solných bloků, které jsou zhotoveny výhradně ze soli z Mrtvého moře. Vzduch proudí přes solné stěny a do ovzduší se uvolňují mikro částečky soli. Dochází zde ke vdechování mikroelementů, které působí blahodárně na dýchací cesty, usnadňují odkašlávání a současně se vstřebávají do krevního oběhu. Během procedury také dochází k pozitivnímu ovlivňování kůže, na níž se usazuje mikrofilm soli.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Osobní zkušenost z pobytů v solné jeskyni

Fotografie zachycující průběh pobytu žáků v solné jeskyni

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod