OSOBNÍ ZKUŠENOST Z POBYTŮ V SOLNÉ JESKYNI

mají děti a pedagogičtí pracovníci odloučeného pracoviště v Ostravě – Porubě. K návštěvám si vybrali solnou jeskyni poblíž školy. Relaxační kůra zde probíhá po dobu 45 minut na pohodlných lehátkách, v přítmí, za doprovodu příjemné relaxační hudby a barevného osvětlení, které napomáhá k celkovému uvolnění. Nejde tedy jen o samotný léčebný účinek soli, přidává se i colorterapie (léčba barvami) a pasivní muzikoterapie.

Po dvou letech pravidelných pobytů v solné jeskyni hodnotí pedagogičtí pracovníci velmi kladně.

Zaznamenali u všech dětí zúčastňujících se pobytů jeskyni zlepšení zdravotního stavu - celkové uvolnění a zklidnění dětí, posíleni imunity, uvolnění dýchacích cest.

Mgr. Ivana Sobková, třídní učitelka, 2017

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod