REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, VERTIKALIZACE a POLOHOVÁNÍ

vedou ke znovuobnovení nebo zlepšení postižených pohybových funkcí. Díky pravidelnému cvičení se osoby s postižením udržují v lepší fyzické i psychické kondici. Pohyb udržuje nervosvalový přenos stále v činnosti, pomáhá předcházet komplikacím oběhového, dýchacího, vylučovacího, zažívacího systému. Rehabilitace se zaměřuje na posílení ochablých svalů, protažení zkrácených svalů, zlepšení taxe a prostorové orientace. Výbornými cvičebními pomůckami, jsou různé velikosti rehabilitační míčů, oválů a válců. Nedílnou součástí rehabilitačního cvičení je pravidelná vertikalizace postiženého dítěte, jež se uskutečňuje pomocí vertikalizačních stojanů a speciálních polohovacích židlí, a polohování tzn. změna polohy těla vedoucí k uvolnění spastických končetin, k protažení zkráceného svalstva, k psychické duševní pohodě a relaxaci.

Zajištění změn poloh je nedílnou součástí práce speciálních pedagogů. Zabraňujeme tak vzniku kontraktur, deformit a proleženin, podporujeme plícní ventilaci a tím stimulujeme oběhový systém.

Rehabilitační cvičení, vertikalizace, polohování je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Uskutečňuje se denně. Děti se vertikalizují na základě odborného vyšetření. Zajištění vertikalizačního stojanu je v kompetenci zákonného zástupce dítěte. Škola disponuje širokou škálou polohovacích pomůcek (klíny, válce, hady, bumerangy, kuličkový bazén, univerzální židle, křesla, polohovací stoly). Děti jsou denně několikrát polohovány, zejména po fyzicky náročných činnostech, a to dle Konceptu bazální stimulace a dle Bobath konceptu.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Využití masážních technik pro uvolnění svalového napětí a zklidnění žáka

Reflexní terapie nohou ve výuce

Využití vertikalizačního stojanu ve třídě

BOBATH CONCEPT – polohování dle Bobatha

Realizace individuální rehabilitační péče externím pracovníkem

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod