BOBATH CONCEPT - POLOHOVÁNÍ DLE BOBATHA

Bobath Concept je metodika zabývající se léčbou a hodnocením pacientů s patofyziologiemi centrálního nervového systému.

Tento postup je užíván u dospělých, dětí a batolat. Metodika byla vyvinuta pro pacienty s poruchou centrálního motoneuronu – hemiplegie a DMO.

Léčba a terapie vychází z hodnocení pohybových vzorů pacienta, což je jediný způsob vedoucí k funkčnímu používání. Úkolem je změnit patofyziologické polohové a pohybové vzorce.

V naší škole využíváme především polohování dle Bobatha a to zvláště u dětí imobilních.

Proč polohujeme?

  • prevence dekubitů
  • proti kontrakturám
  • senzorické informace
  • mění se patologické vzory
  • ovlivňujeme vnitřní orgány – plíce, kardiovaskulární systém
  • vizuální informace
  • psychologické důvody

Každé dítě je jiné, proto polohování přizpůsobujeme vždy jeho potřebám.

Využíváme polštářů, hadů a dalších rehabilitačních pomůcek.

Polohujeme na zádech, bocích, na břiše a vsedě.

Důležitý je také sed ve vozíku – dbáme na správnou šířku, postavení kolen a zad. Dobré je mít nasazený pultík – děti lépe pocítí umístění v prostoru, jsou mimo patologický vzorec, správný střed těla, lepší práce s horními končetinami. Pokud není dobrá stabilita horního trupu, ovlivňuje to nesprávně dýchání a polykání.

Polohováním rozumíme 24 hodinové zajištění dítěte v antispastické poloze s potřebou měnit polohy. Při práci s dětmi vidíme nutnost správného napolohování při činnostech ve třídě, tak při relaxaci. Děti jsou potom klidné a hlavně spokojené.

Mgr. Radka Nováková Dis., třídní učitelka, 2017

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod