REALIZCE INDIVIDUÁLNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE EXTERNÍM PRACOVNÍKEM

Se školou spolupracuji od roku 2006 jako externí rehabilitační pracovník. Dojíždím na obě pracoviště školy v současné době 4x týdně, kde s žáky cvičím individuálně, ale skupinově.

V rámci individuální rehabilitace používám kombinace cviků, které jsou přímo cílené na individuální potřeby jednotlivce. Jedná se především o protahovací cviky směřující k uvolnění svalové tenze, pohybové koordinace a rozšíření hybnosti kloubů. V zásadě jde o kombinaci různých technik, jako je např. bazální stimulace, míčkování, SRT a jiné. Mezi dětmi, ale i u mne, je velmi oblíbené cvičení na míči a válci. Tímto cvičením podporujeme hluboký stabilizační svalový systém - zpevnění zad. Současně tak aktivizujeme i menší svaly, které jiným způsobem neprocvičíme. Dále tím posílíme i svaly hýžďové, stehenní, svaly rukou a prsní svaly, což, jak je již výše uvedeno, zlepšuje jak koordinační schopnosti, tak i hybnost kloubů.

Individuální rehabilitační lekce probíhají na daném pracovišti školy v prostorných a vhodně vybavených rehabilitačních místnostech popř. v multifunkčních místnostech. Zde využívám rehabilitační stoly, Vojtův stůl, rehabilitační balóny, válce a elipsy různých velikostí, gymnastické gumy, ale také nafukovací dlahy PANAT nebo motomed k pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku horních i dolních končetin.

Rehabilitační individuální činnosti realizuji také v rámci:

  • pobytu na školní zahradě-zde jsou dětmi velmi oblíbené rehabilitační hry-jízda na speciálních tříkolkách, cvičení s obručemi, padákem, míči, lanem, trénink chůze pomocí chodítek
  • vodní rehabilitace-pobytu v Aquaparku Olešná, více známější jako “fyzioterapie ve vodě”, kde využívám vlastnosti vody.

Skupinové cvičení probíhá vždy za asistence učitelů a asistentů žáků dané třídy. V jeho rámci využíváme překážkovou dráhu, míče a válce, tunel, nestabilní podložky např. balanční desky, kolébky, čočky, taktilní kotouče, ale také gymnastický koberec, činky s možností upevnění suchého zipu, švédskou bednu, žebřiny a švédskou lavičku s kladinkou a závěsem. Smyslem skupinového cvičení je u dětí nejen procvičení těla, ale i zlepšení prostorové orientace, výdrž a práce ve skupině.

Hlavním cílem rehabilitační činnosti je dětem ulevit, zmírnit následky tělesných postižení a pomoci jim tak při zvládání pro nás zcela běžných úkonů.

Zuzana Kaločová, externí rehabilitační pracovník, 2017

Fotografie zachycující průběh fyzioterapeutických lekcí

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod