SNOEZELEN

Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Místnosti Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité. Není nutné nabízet příliš mnoho podnětů. Neméně důležité jsou dílčí principy-přiměřenosti stimulů (senzoricky nepřetěžovat), individuální přístup, holistický přístup (celistvý přístup ke člověku), orientace na dítě a vytvoření vzájemného mezilidského vztahu.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Celostní muzikoterapie jako jedna z aktivit...

Muzikoterapie, Savková

Snoezelen jako přístup experimentálního vzdělávání dětí s kombinovaným postižením očima studentů naší partnerské organizace Dolnoslezské vysoké školy ve Wroclavi.

Fotografie zachycující průběh lekcí ve Snoezelenu

Vznik multisenzorických místností Snoezelen ve vítkovické škole

Vznik Snoezelen místností na odloučeném pracovišti v Ostravě-Porubě

Snoezelen koncept aplikovaný u čtyř žáků s PAS a těžkým mentálním postižením ve školním roce 2013/14

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod