SNOEZELEN

Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Místnosti Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité. Není nutné nabízet příliš mnoho podnětů. Neméně důležité jsou dílčí principy-přiměřenosti stimulů (senzoricky nepřetěžovat), individuální přístup, holistický přístup (celistvý přístup ke člověku), orientace na dítě a vytvoření vzájemného mezilidského vztahu.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Fotografie zachycující průběh lekcí ve Snoezelenu

Vznik multisenzorických místností Snoezelen ve vítkovické škole

Vznik Snoezelen místností na odloučeném pracovišti v Ostravě-Porubě

Snoezelen koncept aplikovaný u čtyř žáků s PAS a těžkým mentálním postižením ve školním roce 2013/14

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod