SNOEZELEN KONCEPT APLIKOVANÝ U ČTYŘ ŽÁKŮ S PAS A TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Po absolvování kurzů: „Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu“ a „Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu“ jsem strukturované hodiny chtěla ihned zařadit do výuky ve  své třídě.

Od prosince 2013 jsem postupně strukturované hodiny zařazovala. V průběhu školního roku 2013/14  se strukturovaných hodin dle konceptu Snoezelen zúčastňovali čtyři žáci s těžkým mentálním postižením a autismem. Jedná se o žáky, kteří udrží jen krátkodobou pozornost, při práci se snaží odcházet z pracovního místa a je u nich nutná velká motivace v podobě odměn. Během školního roku každý žák absolvoval přibližně 15 strukturovaných hodin. Jednalo se o hodiny – podzim, čokoláda, dýně, zima, vánoce, citron a jaro.

V minulosti jsme místnosti Snoezelen využívali jako relaxační místnosti, ve kterých jsme prováděli různé druhy masáží, nebo žáci jen pasivně sledovali světelné efekty v místnostech a  poslouchali relaxační hudbu, proto jsem nevěřila, že je strukturované hodiny zaujmou a dosáhneme nějakých viditelných výsledků. I z tohoto důvodu jsem si stanovila jen obecné cíle,  například:

  • sledovat činnosti prováděné učitelem a neodcházet z místa
  • s dopomocí se zapojit do činnosti
  • akceptovat prováděné činnosti
  • koncentrace pozornosti na danou činnost

Pro lekci ve Snoezelenu je velmi důležitý  výběr a příprava vhodných pomůcek pro nabídkovou plochu a sestavení jednotlivých činností, tak aby je děti chápaly a byly zapojeny veškeré smysly, což zabere hodně času.

Jelikož byl zrovna podzim, nasbírali jsme barevné listy a různé přírodniny a šli na věc.

Nabídková plocha –  „Podzim“

ali 1

Této první lekce se účastnili dva žáci a dva pedagogové. Společně jsme vstoupili do místnosti, kde byla na zemi připravená nasvětlená nabídková plocha a místnost byla osvětlena jinak, než byli žáci doposud zvyklí. Hned první reakce dětí byla nezapomenutelná. Oba se zastavili u vchodu místnosti s úžasem a s vykulenýma očima sledovali nabídkovou plochu. Po chvíli se nechali usadit na připravené sedačky, kde vydrželi sedět po celou dobu lekce a sledovat a dokonce zapojovat se do činností.

Začali jsme teď již pro nás neodmyslitelným rituálem – bubnováním paličkou na buben se slovy začínáme. Buben poté koluje mezi žáky a každý sám nebo s dopomocí podle nálady zabubnuje.

Rituál – bubnování:

ali 2

Místo pohádky nebo příběhu jsme použili hudbu a to píseň listopad od Wabiho Daňka přehrávanou z tabletu:

ali 3

Poté jsme si ukazovali fotografie s podzimní tématikou. Dívka si je brala do ruky,  krátce se na ně podívala a odhodila. Následně jsme vkládali dětem do dlaní kaštany, i ve slupce s bodlinami, žaludy, listy – různě barevné, sušené – čerstvé.  Pak jsme listy na děti sypaly, v pozadí byl puštěn zvuk větru.

 ali4

V listech jsme se krátce prošli. Pak jsme si sedli, rozkrojila jsem jablko, které měli děti ochutnat. Tady, ale nastal problém, ani jeden si jablko nenechal vložit do úst, aktivně se bránili.

Na konci lekce žáci s dopomocí obkreslili list voskovým pastelem:

ali5

Hodinu jsme ukončili v současnosti již neodmyslitelným rituálem zacinkáním na zvoneček se slovy konec  a společně jsme ihned opustili místnost.

Tato první lekce trvala asi 20 minut. Reakce dětí byly nečekané, sledovali činnosti a aktivně se snažili již při první lekci spolupracovat.

Po první velmi úspěšné lekci jsem sestavila další hodiny na témata:

  • Čokoláda
  • Dýně
  • Vánoce
  • Zima
  • Jaro
  • Citrón

Žáky práce v rámci strukturovaných hodin velmi baví, pracují se zaujetím. Prodloužila se u nich doba koncentrace na danou činnost až na 30 minut, nesnaží se odcházet z místa, po celou dobu sledují pedagoga, aktivně se zapojují do činností a plní úkoly, došlo k rozvoji zrakové percepce. V průběhu lekce nepotřebují výraznější motivaci v podobě odměn, stačí jim slovní podpora. Žákyně, která nemá ráda doteky, se nechává masírovat vonnými krémy. Po lekci ve Snoezelenu jsou žáci vždy celkově klidnější.

Mgr. Alice Rašková, třídní učitelka, 2014

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod