VZNIK MULTISENZORICKÝCH MÍSTNOSTÍ SNOEZELEN VE VÍTKOVICKÉ ŠKOLE

Snoezelen  “ Bílá  místnost “ vznikla v roce 2004 rekonstrukcí půdních prostorů vítkovické školy. Místnost o rozměrech 4,30 x 4,50 m. dostatečné zatmění v místnosti zajišťují tmavě modré rolety. Základ místnosti tvoří vyhřívaná vodní postel, jednoduchá světlá stěna s úložným prostorem, audiotechnika, zrcadlová koule s barevným kotoučem, malý vodní válec, zrcadlo, hmatový chodník, kastlíky, různé lampy.

snoez O-V 1

Postupně byla místnost dovybavena hvězdným kobercem, optickými vlákny se světelným zdrojem, polštáři a dekami k polohování, olejíčky, vibračními pomůckami, projektorem s olejovými kotouči.

snoez O-V 2

Tato místnost je využívána především k individuální výuce: práce před zrcadlem, ke stimulaci jednotlivých smyslů, realizuje se zde synergická reflexní terapie, Bazální stimulace, míčkování, k celkovému zklidnění žáků. Nejvíce ji využívají žáci umístěné v 1. patře školy s diagnózami: dětský autismus, atypický autismus, Dow.syndrom, těžké mentální postižení, smyslové vady.

snoez O-V 3

snoez O-V 4

„Tmavý Snoezelen“ vznikl v přízemí školy v roce 2010. Cílem bylo vytvořit Snoezelen prostor, který by byl dostupný pro 14 imobilních žáků s těžkým kombinovaným postižením umístěných v přízemních třídách, umožnit jim pravidelnou výuku v jiném než třídním prostředí bez fyzicky namáhavého přemísťování (bílá místnost se nachází v 1. patře). Její vznik se plánoval rok. Budova nenabízela žádný volný prostor, proto stávající málo využívaná tělocvična byla oddělena příčkou a vznikla tak druhá samostatná Snoezelen místnost o rozměrech 5,90 x 3,70 m. Zbývající část tělocvičny se využívá k rehabilitačním účelům.

snoez O-V 5

Místnost je „šitá na míru“, s vybavením na vysoké úrovni. Byla vybudována za finanční podpory nadací a sponzorské firmy,. Dominantou jsou zrcadlové stěny. Z optických pomůcek je v místnosti k dispozici kromě hvězdného nebe krátká a dlouhá optická vlákna, velký vodní válec, bodové reflektory, různé mobilní lampy s širokým barevným spektrem, bublinkovač, UV světlo, projekce s olejovými tematickými kotouči.

snoez O-V 6

Součástí místnosti je bezdrátová audiotechnika, dálkové ovladače k veškeré technice. Pohodlné bezpečné napolohování žáků zajišťují okvětní listy slunečnice, samotný střed slunečnice tvoří trampolína opatřená vibrační podložkou a prostorná polohovací pomůcka "list". Barevná aplikace zhotovená na míru zobrazuje znaky ročního období a zároveň brání vniknutí denního světla do místnosti. Pro sluchovou stimulaci a prvky muzikoterapie  je k dispozici dostatečné množství tradičních hudebních nástrojů.

snoez O-V 7

Aktivity v této místnosti jsou velmi oblíbení nejen dětmi, ale i samotnými pedagogy. Je využívána denně k individuální nebo skupinové speciálně pedagogické činnosti.

snoez O-V 8

Realizuje se zde míčkování, synergická reflexní terapie, Bazální stimulace, polohování, muzikoterapie, tematické strukturované Snoezelen hodiny.

Na vzniku nové multisenzorické místnosti a dovybavení stávající Bílé místnosti se podílely: Arcelor Mittal, Nadace Evraz, Nadace OKD, OS při ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava "Škola plná zážitků".

Mgr. Irena Savková, 2016

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod