SYNERGICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE

Synergická reflexní terapie (SRT) – je samostatný léčebný koncept vyvinutý pro léčbu a prevenci následků dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Touto terapií lze ovlivnit také průběh epilepsie, mentální stavy pacientů, mimointelektové schopnosti (u lehké mozkové dysfunkce), zlepšit percepci, prostorové vnímání, koncentraci.

Léčebný koncept je určený především pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu, jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy.

Synergická reflexní terapie má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby. Její hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu a na dalších tělních systémech. Druhým přínosem synergické reflexní terapie je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních reakcí postiženého jedince na léčebnou tělesnou výchovu (např. při cvičení dle Vojty). Třetí význam této terapie spočívá v komplexnosti na většinu tělních systémů.

Synergická reflexní terapie je manuální terapie slučující prvky z několika ve světě užívaných reflexních terapií a nové reflexní prvky Dr.Pfaffenrota-ortopeda, který synergickou reflexní terapii vyvinul.

Kombinace různých reflexních terapií aplikovaných současně během jednoho ošetření přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků a překvapivých výsledků jak na hybném aparátu, tak i na dalších tělních systémech. Výsledkem aplikace terapie je např. zvýšená koordinace a koncentrace, zlepšení polykání, mluvení, psaného projevu, snížení hypersalivace, zkvalitnění jemné motoriky a zkvalitnění celkových motorických dovedností.

SRT slučuje ve vzájemné synergii:

 • elementy z akupresury
 • reflexní masáže končetin a hlavy
 • klasické osteopatie
 • Chiroterapie
 • myofasciálních technik
 • atlasové terapie podle Arlena
 • korekce patolotického držení páteře a končetin

Přínosem SRT:

 • celkové zmírnění tonusu,u atonických dětí celkové zvýšení tonizace svalstva
 • zřetelné zlepšení reakcí při Vojtově metodě
 • zvýšená schopnost koncentrace a vnímání
 • zvýšené intelektuální a tělesné aktivity, větší samostatnost
 • stabilizace a zlepšení psychického stavu.

Odbornou způsobilost pro synergickou reflexní terapii mají dva pedagogičtí pracovníci. Z důvodu většího počtu dětí a žáků s DMO se postupně zvyšuje zájem i u ostatních pedagogů. V blízké době budou moci odborně poskytovat synergickou reflexní terapii i další pracovníci školy.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod