TERAPIE LOUTKOU

Terapie loutkou je edukační technika realizována externími odborně proškolenými lektory. Jedná se o zážitkovou motivující aktivitu, která působí na celou psychosomatiku dětí, rozvíjí jejich kreativitu a fantazii, estetické cítění, výtvarné dovednosti, pohybové a jazykové schopnosti, „vytrhává“ je z každodennosti a stereotypu. Tyto tvořivé, arteterapeutické  tzv. dílny s loutkami a materiálem se obsahově zaměřují na vzdělávání dětí a mládeže se speciálními potřebami, s mentálním a fyzickým postižením. Terapii loutkou zajišťují vždy dva lektoři, využívají loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení dětí do tvořivé hry. Realizuje se 1 x za měsíc na každém pracovišti, tzn. 3x za měsíc na školu a trvá jednu hodinu. Dílny mají edukativní charakter skrze témata, kterými se zabývají. Např. lidské tělo, nemoc, vaření, roční období, les, zvířata známá i exotická, zahrada, stavba domu, plavání, sen, cestování, město, dopravní prostředky, narozeniny.

Přínos pro žáky:

  • projevují své pocity a emoce pohybem, gestem, hlasem, výrazem
  • manipulují a animují loutky, předměty, vlastnoručně vyrobené loutky z papíru, látky
  • každá terapie neboli tvořivá dílna, má předem dané téma, a to s účastníky dílny rozpracovává
  • každá terapie neboli dílna, využívá divadelních principů a je vedena jako divadelní představení
  • postavy-loutky prožívají konkrétní příběh, který má svůj začátek, průběh, zápletku, rozuzlení a konec
  • nic není špatně, všechno může být vzato do hry, rozvíjeno, zapracováno, podpořeno, setkává se s odezvou
  • jiné tváře, jiná aktivita, příjemná změna edukace nejen pro žáky, ale také pro pedagogické pracovníky

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod