VODNÍ REHABILITACE

Bazén jako součást zařízení zabývající se výchovou a vzděláváním jedinců s postižením v České republice stále patří mezi nadstardartní vybavení. Většina českých speciálních škol s vysokou kapacitou již tuto sportovní součást vlastní. Lekce koupání, plavání či vodní rehabilitace jsou již pravidelně zařazovány do týdenního rozvrhu dětí a žáků speciálních škol.

Speciální školy s menší kapacitou, které nejsou schopny realizovat vodní rehabilitaci ve vlastní režii v prostorách školy, se snaží poskytovat svým dětem a žákům vodní rehabilitaci externě. Naše děti dojíždí 2x měsíčně na Olešnou ve Frýdku-Místku do Aquacentra.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Fotografie zachycující průběh vodní rehabilitace

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod