VOJTOVA REFLEXNÍ METODA

Metodika reflexní lokomoce (dle Vojty) je diagnostický a rehabilitační koncept. Jde o rozpracovaný pohybový vývoj zejména u dětí s DMO jako dynamický proces vyvíjející se od narození; diagnostický postup tzv. polohových reakcí odhaluje a aktivuje systém reflexní lokomocí dle Vojty.

Metoda je založena na určité přesně stanovené poloze těla a stimulaci přesně stanovených bodů, při níž dochází k ovlivňování mozkových center (hybných, autonomních i řečových), které zpětně působí fyziologickým vzorcem na periferii-na speciální zóny používající se na ovlivnění řeči (Dvořák, 2001).

Vojtova metoda má šanci na úspěch, jen když se cvičí přesně a pravidelně. Proniknout do tajů není vůbec jednoduché. Nejde totiž o cvičení v pravém slova smyslu. Rehabilitace je založena na tom, že v přesných polohách se na těle pacienta stlačují určité body, čímž se aktivuje centrální nervová soustava. Na principu reflexů se následně rozpohybují a oživí „mrtvé“ svaly, tedy ty, které momentálně nefungují.

Cvičení podle Vojty se uskutečňuje jen u konkrétních dětí po domluvě se zákonnými zástupci dítěte. Tuto metodu nezajišťují pedagogičtí pracovníci. Je v kompetenci osobní asistentky a externí fyzioterapeutky.

PaedDr. Irena Johanka Savková

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod