VÝPOČETNÍ TECHNIKA

zaznamenává současnosti nebývalý rozvoj. Počítačová sestava doplněná vhodnými speciálními programy pro handicapované má nejen ve speciálním školství široké uplatnění. Počítač slouží jako alternativa k základní smyslové a rozumové výchově a hlavně jako nástroj pro alternativní komunikaci. Počítačovou sestavu je možné přizpůsobit tělesnému postižení jedince. Dotykové obrazovky, externí velkoplošné spínače, velkoplošné klávesnice a spínače umožňují zjednodušené ovládání, větší samostatnost při činnosti, silnou motivaci dítěte. Nabízené programy jsou navrženy tak, aby s ním mohl žák pracovat, alespoň v rámci jednotlivých úkolů, zcela samostatně.

Počítačovou sestavu a speciální didaktický program přizpůsobujeme tělesnému a mentálnímu postižení jedince. Dotykové obrazovky, klávesnice a spínače umožňují zjednodušené ovládání, větší samostatnost při činnosti, tím silně motivují dítě. Smyslem zavedení vhodné výpočetní techniky do speciálních tříd je rozvíjení samostatné a přitažlivé formy komunikativních schopností dětí, získávání rozumových vědomostí a dovedností zábavnou formou.

Mgr. Irena Savková, 2006

Využití tabletu ve výuce žáků s autismem

Komunikace pomocí aplikace JABtalk

Přínos implementace iPadu do výuky dětí - případové studie

Tvorba výukových hodin

První seznámení žáků s tabulí

Počátky implementace interaktivních tabulí do výuky

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod