VIRTUÁLNÍ REALITA VE SPECIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Specifické vzdělávací potřeby žáků s těžkým kombinovaným postižením a aktuální situace v ČR nutí i speciální školy hledat možnosti a formy, jak vzdělávat a stimulovat žáky v období Covidu – 19. Pro žáci s pegy, tracheostomií, navíc z jiných měst je jakákoli přeprava do školy velmi riziková.

Sada pomůcek na 3 D stimulaci se dá považovat za ideální speciální edukační pomůcku jak do domácího prostředí, tak i do tříd speciálních škol.  Zavedením 3 D stimulace formou 3D brýlí, tzn. projekcí určitého prostředí v kombinaci se stimulací ostatních smyslů zjednodušeně zprostředkujeme žákům multifunkční prostředí kdykoliv, kdekoliv a formou, kterou zvládnou všichni pedagogičtí pracovníci již po 4. hodinovém praktickém školení.

Tento projekt je zatím ve speciálním školství v plenkách, stále se vyvíjí, zdokonaluje. Autoři virtuální projekce vycházejí z poznatků a potřeb z praxe. Jako jedna z prvních speciálních škol se podílíme na ověřování v praxi. Každé pracoviště má jednu sadu zaměřenou na 3 D stimulaci. Sada je dodávána v pevném kufříku, což je velmi praktické. Umožňuje jednoduchou manipulaci, přemísťování, dílčí pomůcky jsou chráněny před nechtěným poškozením, navíc vše je pohromadě, připravené na další použití. Ovládá se pomocí Ipadu, který běžně používají ve výuce pedagogové, popř. pomocí mobilu.

Naším záměrem je implementace 3D stimulace do běžného vyučovacího dne, zajímavou a motivující formou podpořit rozvoj smyslového vnímání, podpořit svými zkušenostmi z praxe další vývoj vhodných aplikací pro rozvoj smyslového vnímání a kognitivních funkcí u žáků s multihandicapem.

Ukázka z výuky O-Vítkovice, video zde...

Ukázka z výuky Hlučín, video zde...

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod