PRVNÍ SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S TABULÍ

ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava nabízela dětem a žákům při výuce možnost využití PC s dotekovou obrazovkou již před zakoupením interaktivní tabule. Z tohoto důvodu již byli žáci zvyklí pracovat s počítačem a znali práci se speciálními výukovými programy, jež škola zakoupila. V jednoduchosti řečeno, slouží interaktivní tabule jako prodloužená ruka počítače a kromě větší pracovní plochy nabízí i jiný způsob ovládání.

Seznámení žáků s prací na interaktivní tabuli probíhalo názornými ukázkami v případě šikovnějších žáků a dopomocí v případě žáků, jimž jejich handicap neumožňoval ovládat tabuli samostatně. Názorná ukázka práce na interaktivní tabuli probíhala na žákům důvěrně známých programech, jenž využívali doposud na PC s dotekovou obrazovkou a dá se říci, že pochopení základů práce s tabulí zvládli během jednoho dne. Postupem času si práci na tabuli natolik oblíbili, že se sami dožadovali práce. Také díky velké pracovní ploše se u žáků projevila ochota pomáhat svým spolužákům.

Interaktivní tabule je při výuce našich žáků využívána rámci rozumové, smyslové, výtvarné výchovy. Žáci díky interaktivní tabuli procvičují již nabyté grafomotorické dovednosti a osvojují si nové. K tomuto účelu je využíván především program Kreslení pro děti, který umožňuje procvičování a nácvik grafomotorických prvků zábavnou formou. Děti tak kupříkladu spojují kytičky vodorovnými čarami, tvoří kolečka kolem zvířátek, kreslí vlnky, na nichž plavou rybičky atd. Velikost tabule umožňuje pohodlné kreslení dle předlohy, kdy pedagog na svou polovinu tabule postupně kreslí jednotlivé části obrázku a žák ho následuje. V hodinách rozumové výchovy také žáci na interaktivní tabuli hledají obrázky zvířat, která jsou zobrazena na fotografiích, přiřazují mláďata jednotlivých zvířat, rozdělují zvířata na domácí a lesní, seznamují se s předměty denní potřeby. Ve smyslové výchově nachází Activboard své uplatnění například při procvičování barev, tvarů, poznávání zvířat podle zvuků, které vydávají. V odpoledních hodinách žáci na interaktivní tabuli rádi vybarvují obrázky, sledují pohádky či DVD s písněmi a klipy pro děti.

Martin Pika, třídní učitel, 26.2.2009

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod