IPad ve výuce, 4. A O-Vítkovice

V současné době do výuky většiny škol stále častěji pronikají moderní technologie a ani naší škole se tento trend nevyhýbá.

V loňském školním roce 2019/2020 všichni naši pedagogičtí pracovníci absolvovali školení, při kterém jsme se seznámili nejen s iPady obecně, ale i s nejvhodnějšími aplikacemi pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – zaměřenými zejména na rozvoj smyslového vnímání. Používáme tedy programy orientované na zrakovou a sluchovou stimulaci, hmatovou stimulaci, případně jednoduché hry, přičemž většina žáků pracuje s dopomocí.

Ve třídě 4. A nejčastěji používáme aplikace pro zrakovou stimulaci. Díky programu na tvorbu prezentací můžeme vytvářet vlastní „zrakovky“ zaměřené na konkrétní témata, ale na výběr je i spousta už hotových aplikací. Tyto se často pojí s hmatovou stimulací, kdy se musí žák dotknout displeje, aby se měnily vizuální efekty. Z aplikací zaměřených na rozvoj více smyslů zároveň mají děti rády například praskání balonků nebo bublin, při kterých musí nejprve najít objekt (zrak), cíleně se jej dotknout (hmat) a následně se ozve rána (sluch).

iPady lze využívat jak při práci individuální (viz výše), tak i s více žáky zároveň (např. hra na „xylofon“, pouštění fotek a zvuků zvířat).

Většina dětí projevuje o práci s iPadem zájem a pro každého se díky široké nabídce programového vybavení najde taková aplikace, která upoutá jeho pozornost. Do výuky je tedy začleňujeme každý den.

 

Bc. Gabriela Dobešová, asistentka pedagoga, 2020

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod