KOMUNIKACE POMOCÍ APLIKACE JABtalk

Mít dar řeči nemusí být vždy samozřejmostí. Každý člověk se postupně učí vyslovovat první hlásky, slova a věty. „Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe,“ definoval pojem komunikace ruský spisovatel Vladimír Lvovič Levi.

Před sedmi měsíci nastoupil do školy chlapec, který se začínal učit komunikovat pomocí programu JABtalk, zavedeným za účasti matky a logopedky Mgr. Marcely Jarolímové. Společně nyní pokračujeme v jejich započaté práci a dále rozvíjíme chlapcovy komunikační dovednosti. U dítěte, kterému byl diagnostikován paroxysmální syndrom fokální s generalizací GTCC, těžká psychomotorická retardace, centrální hypotonický syndrom, porucha sluchu a zraku, byla volba výše zmíněného programu jednou z možností dorozumět se a dále vzdělávat.

Aplikace je určena především pro uživatele, kteří mají závažnou formou narušeny komunikační schopnosti. Výhodou je možnost použití vlastních fotografií a sestavení individuálního denního a výukového režimu. Pomocí jednotlivých názorných symbolů si dítě zautomatizuje každodenně používaná slova, které je později schopno aplikovat do vět. Vše je zároveň možno podbarvit hlasovým doprovodem.

Chlapec velmi dobře rozumí mluvenému slovu a učí se přesně používat jednotlivé symboly, které mu umožňují běžnou denní komunikaci. Díky aplikaci JABtalk, nainstalované v tabletu, došlo ke zlepšení kvality výuky. Nyní je schopen využívat jednoduché symboly pro každodenní rutinní potřeby, např. chci jíst, pít, toaleta, apod. Ve vyučovacím procesu používáme učební složky pro ranní kruh a další rozšiřování obzorů - barvy, tvary, ovoce, zvířata, dopravní prostředky, roční období a jiné.

Doma je program využíván k běžnému rodinnému životu, díky němuž je chlapec schopen komunikovat se všemi členy domácnosti. S rodinou chlapce se velmi dobře spolupracuje, společně se radíme o dalších postupech, sdělujeme si každý úspěch nebo nutnost dalšího procvičování. Společnými silami se snažíme v rozvoji vyjadřování pomocí jednotlivých symbolů nadále zdokonalovat. Věříme, že se komunikace bude dále zdárně rozvíjet ku prospěchu nás všech.

Mgr. Iveta Hrabcová, třídní učitelka, 2017

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod