VYUŽITÍ TABLETU VE VÝUCE ŽÁKŮ S AUTISMEM

Tablety ve vzdělávacím procesu se na našem pracovišti používají přibližně 6 let a za tu dobu postupně narostla nabídka aplikací pro děti s kombinovaným postižením nebo autismem. Práce na tabletu je díky hravé formě pojetí atraktivním výukovým prostředkem. Hlavní výhodu práce s tabletem vidím především v intuitivním ovládání, které umožňuje žákům s postižením ovládání a hlavně ve velké motivaci dětí používat tablet.

Jednotlivé aplikace, které lze stahovat přímo z Google play nebo App Store umožňují žákům rozvíjet jemnou motoriku ruky a grafomotorické schopnosti, rozvíjí smyslové vnímání, jsou vhodné k rozvoji pozornosti a vnímání a to díky multisenzoriálnímu pojetí. Žáci se během plnění úkolů déle soustředí a mají snahu úkol dokončit.

Aplikace také stimulují žáky ke spontánnímu verbálnímu i neverbálními projevu. Úkoly je velmi baví a projevují emoce, které dávají viditelně najevo. U většiny žáků bylo také pozorováno viditelné zlepšení grafomotorických schopností, upravila se síla přítlaku, plynulost a přesnost vedení tahu. V neposlední řadě je práce s tabletem používána jako motivace, odměna za splnění jiných úkolů.

Mgr. Karin Widomská, třídní učitelka, 2017

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod