zraková stimulace

Při zrakové stimulaci využíváme rozdíl mezi světlem a tmou, světelný panel, desky s rozkladem světla, pískovnice, světelné kužely, svíčky apod.

Využívání jednotlivých komponentů a délka stimulace se liší v závislosti na postižení zraku daného dítěte, na jeho momentálním rozpoložení a na zdravotním stavu dítěte. Dětem ve vertikalizačních stojanech umožňuje poloha ve stoje vnímat zrakem mnohem více podnětů z prostředí, v němž se nacházejí, než jejich obvyklá poloha vleže, či v sedě.

Obvyklá délka terapie je cca 20 min., provádí se skupinově u všech dětí. V rámci smyslové výchovy a rozvoje zrakového vnímání je terapie zaměřena především na prodlužování doby fixace zraku, rozeznávání rozdílu mezi světlem a tmou, cvičení očních pohybů a zrakovou koncentraci. Optická stimulace je prováděna také v multisenzorické místnosti Snoezelen, kde je dětem nabízeno množství stimulů, a to např. ve formě plazmových svítidel, které rozvíjejí současně hmat a provokují cílený pohyb, světelných kuželů, koulí a lávových lamp. V Snoezelenu jsou zrakové stimuly nabízeny po celou dobu pobytu dětí v této místnosti.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod