vytvářejte spolu s námi pro naše děti dobrou školu

V naší škole vzděláváme téměř 50 žáků s různými druhy těžšího zdravotního podstižení. Dbáme na to, aby vyučování bylo kvalitní, aby děti mohly využít naplno všechny své schopnosti a dovednosti a hlavně aby se ve škole cítily dobře.

S vděčností přijímáme finanční i materiální příspěvky. Ceníme si i dobrovolnické práce. Všechny dary jsou použity na rozvoj činnosti obou pracovišť školy. Můžeme tak zajistit pravidelnost podpůrných terapeutických aktivit, nové terapeutické pomůcky, dostatečné množství materiálů pro výtvarnou a pracovní činnost, přepravu dětí na aktivity, účast na výletech, exkurzích, organizaci školních akcí na školní zahradě.

Za Vaši podporu děkujeme!

Víte také, kdo nás již podpořil?

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod