DĚTI DĚTEM, ANEB NADAČNÍ FOND ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Nejen v této nelehké době je fajn, když lidé pomáhají lidem. I my jsme vděčni za každou Vaši podporu. A proto jsme rádi, že se můžeme zapojit do pomoci dětem a to takovým, které to stejně jako naše děti mají v životě hodně náročné. Ve škole, společně s žáky, vyrábíme spoustu krásných výrobků, které potom nabízíme rodičům, návštěvám aj. na různých jarmarcích apod. Nadační fond – Bazárek – šance onkoláčkům, který bychom chtěli podpořit funguje právě tím způsobem, že lidé nabízí své výrobky a další drobnůstky a draží je pro dobrou věc. Zde si můžete oné věci zakoupit (vydražit), nebo nabídnout. Veškerý výtěžek jde nemocným dětem. I my jsme se rozhodli své výrobky nabídnout a podpořit tak dobrou věc. Aneb děti dětem :-)

https://www.facebook.com/groups/bazareksanceonkolackum

124771938_2023890224427590_2595923441178521138_o

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod