O své speciálně pedagogické dovednosti se podělila  p. ředitelka v DD Vilšany na Ukrajině, kde pobývala v zařízení, jako dobrovolník Její náplní byla speciálně pedagogická činnost u dětí a s těžkým kombinovaným postižením-polohování, odborné podávání stravy, osobní hygiena dětí, rehabilitační cvičení, odborné konzultace se speciálními pedagogy a vychovatelkami, odborné vedení skupiny dobrovolníků. Zaměstnanců zařízení se snažila poskytnout jiný pohled na prožívání těchto osob, pomoci porozumět jejím potřebám, představila a prakticky ukázala pedagogům různé speciální přístupy, které mohou u dětí uplatňovat. Součástí dvou týdenní dobrovolnické práce byla i realizace praktických odborných seminářů pro české dobrovolníky. Pobyt v zařízení měl velmi pozitivní hlas a to jak ze strany vedení domova, tak i od ostatních českých dobrovolníků a organizátorů dobrovolnických pobytů. Jsme rádi, že i my můžeme svou odbornou prací pomoci

červenec 2012

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod