Poprvé jsme se zapojili do humanitární sbírky vyhlášené OS Diakonie Broumov. V Broumově se nachází centrální sklad, kde se obsah sbírky třídí a poté rozesílá do azylových domů, dětských domovů v ČR ale i do Afriky, Rumunska a dalších zemí potřebujících pomoc. Sbírku podpořili rodiče, zaměstnanci a příznivci školy. Podařilo se nám nasbírat několik pytlů ošacení, obuvi a jiného. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili!!!

27. 9. 2011

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod