Tento rok se naše škola již tradičně a ráda zapojila do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov. Společnými silami jsme nasbíraly 17 pytlů oblečení, které jsme předaly do správných rukou. Děkujeme pracovníkům a rodičům za pomoc!!!

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod