podpora činnosti centra christine

Centrum Christine je zapsaný spolek, jehož účelem je podpora rodin pečujících o děti s kombinovaným postižením a podpora činnosti školy v oblastech, ve kterých z organizačních nebo finančních důvodů sama pomoc potřebuje. Např. nájezdové rampy, dostavba pergoly, dovybavení multisenzorických místností, organizace odborných seminářů, setkání, konferencí, tisk publikací. 

Jak můžete přispět

  • darovat jednorázově nebo pravidelně libovolnou částku zřízením trvalého příkazu na účet spolku zřízené u Raiffeisenbank na číslo účtu: 7438666001/5500, var. symbol: 061 (dary), do poznámek prosím uveďte příjmení a jméno nebo název organizace, která dar poskytuje (z důvodu identifikace dárce)
  • přispět platbou v hotovosti v pracovní dny v sídle Centra Christine: na pracovišti školy v Ostravě-Vítkovicích, U Cementárny 23 u statutárních členů výboru: Mgr. Irena Savková, Daniela Havlová.

Nechte si vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o daru. Kontaktujte nás.

Děkujeme, že nás podporujete!!!

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod