Přátelské setkání s klienty z Domovinky

27. listopadu 2018
Přátelské setkání s klienty z Domovinky
27. listopadu 2018 - Přátelské setkání s klienty z Domovinky

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ

V úterý dne 27. 11. 2018 jsme uspořádali společné dopoledne plné hudby pro babičky z Domovinky pro seniory Diakonie CČE Ostrava.

Pedagogický sbor připravil sladké pohoštění a zpestřil společné chvíle hrou na djembe. Při rytmech bubnů si babičky zaskotačily.

Po produkci si samy vyzkoušely hru na djembe a šlo jim to na výbornou.

Naši noví přátelé si také prohlédli prostory školy, velmi je zaujal snoezelen, kde se cítili spokojeně.

Na rozloučenou jsme si dali slib, že se budeme setkávat častěji.

Bylo to příjemně strávené dopoledne, plné emocí, smíchu a hudby.

Iveta Hrabcová

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod