finanční příspěvek

Podpořte svým příspěvkem děti a žáky naší školy. Díky Vašim darům se mohou pravidělně žáci účastnit různých akcí nebo terapií, můžeme pokračovat v našich odborných činnostech nebo dokoupit speciální, kompenzační a didaktické pomůcky, které usnadňují výuku.

Jak můžete přispět

  • rychle a jednoduše online platbou nebo převodem z účtu
  • darovat pravidelně libovolnou částku zřízením trvalého příkazu na účet školy zřízené u České spořitelny, č. účtu: 1644503329 / 0800, var. Symbol: 061 (dary), do poznámek prosím uveďte příjmení a jméno nebo název organizace, která dar poskytuje (z důvodu identifikace dárce)
  • darovat jednorázově částku na účet školy: 1644503329 / 0800, var. Symbol: 061 (dary), do poznámek prosím uveďte příjmení a jméno nebo název organizace, která dar poskytuje (z důvodu identifikace dárce)
  • přispět platbou v hotovosti v pracovní dny na jednotlivých pracovištích u vedení školy.

Nechte si vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o daru. Kontaktujte nás.

Děkujeme, že nás podporujete!!!

Chci přispět

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod